PROČ mít zeleného senátora?

18.09.2020

Při volbě senátora je třeba mít vždy na paměti, že zvolený není v druhé komoře Parlamentu ČR proto, aby zastupoval konkrétní zájmy obvodu, kde byl zvolen. Nemá tedy smysl slibovat řešení ohraničených místních problémů a zájmů. Senátor ale může zastupovat principy a k tomu se zkušenost z konkrétního regionu hodí.

Chebsko a Tachovsko, jsou svého druhu laboratoří české politiky i ekonomiky. Je to země, kde se po roce 1945 začínalo úplně znovu. Kde se ukázaly problémy i výhody, které ve vnitrozemí zapadly do sítě tradičních postupů a vztahů.
Pozitivem je, že krajina obou regionů je vlivem někdejší existence hraničního pásma do značné míry zachovaná ve stavu, který je schopen bránit se proti kalamitám typu zničujícího sucha nebo kůrovce. Lesy podél hranice jsou příkladně smíšené a proti jiným částem republiky nepoškozené a svěží. Negativem je, že odlehlé oblasti obou regionů jsou také oblastmi sociálních problémů. Úroveň vzdělanosti je tu nízká a zaměstnanost je držena málo kvalifikovanou prací v příhraničních továrních halách a překladištích.
Ale pro rozvoj tvůrčích schopností obyvatel je třeba všemi způsoby podporovat inkluzivní školství, přitažlivými a perspektivními obory na středních školách, všemi dostupnými prostředky usilovat o to, aby do regionu přicházeli a v něm zůstávali vzdělaní lidé s úmyslem zde žít a občansky i profesně se angažovat. K tomu je nezbytná promyšlená bytová a kulturní politika. V tomto ohledu může senátor mnoho vykonat.
Pohraniční regiony západních Čech mají velkou příležitost ve svém ekonomickém rozvoji. V období, které je před námi, je načase postarat se, aby nezůstaly v povědomí zbytku republiky jen bydlištěm pendlerů a místem překladišť, ale aby pěstovaly svůj autentický život, vycházející z vlastních zdrojů a možností. A právě v péči o proevropskou orientaci, sociální spravedlnost, kvalitní školství a udržitelný rozvoj s ohledem na ochranu přírody i kultury může být senátor za Strana zelených v zákonodárné oblasti vlivný a úspěšný.

ALENA ZEMANČÍKOVÁ
publicistka a spisovatelka, Cheb

Zadavatel: Strana zelených  Zpracovatel: Coxworking s.r.o.