Společenství vlastníků jednotek

22.09.2020

Náš soused v domě, kde máme Společenství vlastníků jednotek, v bytě sám nebydlí a pronajímá jej. Nájemníci se často střídají a my ani nevíme, kdo zde žije. Můžeme s tím něco udělat?

To je jedním z častých problémů řešených v rámci SVJ a pokusila se jej vyřešit novela občanského zákoníku platná od 1. 7. letošního roku, která v tomto ohledu zpřesnila povinnosti vlastníka jednotky. Ten je nyní podle § 1177 občanského zákoníku povinen nahlásit osobě odpovědné za správu domu a pozemku nejen své údaje, ale i údaje o osobě nebo osobách, kterým byt přenechal k užívání na dobu nikoliv přechodnou, a to vždy i při jakékoliv změně - dříve to byl jen počet osob a nájemce, takže to mnozí vlastníci obcházeli. Nikdo samozřejmě nemůže zabránit vlastníkovi bytu pronajímat svůj byt, a to ani ve stanovách SVJ, v rámci SVJ je však možné tuto situaci řešit, pokud by tímto střídáním nájemníků docházelo k soustavnému narušování pořádku v domě.

Soudní znalec i statik potvrdil, že náš dům potřebuje nutné opravy. Část členů SVJ je ale opakovaně blokuje. Jak máme postupovat?
Jde o problém, který se v poslední době vyskytuje stále častěji. Pokud podobnou situaci neřeší stanovy SVJ, je nutné se obrátit na soud, kde je potřeba doložit nejen zmíněné znalecké posudky, ale také dokumenty o proběhlém hlasování a navrženém usnesení. Soud pak může rozhodnout o daném usnesení. Podání je sice zpoplatněno, ale pokud soud rozhodne ve prospěch žalující strany, ponese náklady na podání i případné náklady na právní zastoupení žalovaná strana, tedy v tomto případě SVJ.