"Stále doufám, že politika je cesta za hledáním dobra a spravedlnosti," říká Svatava Štěrbová.

29.06.2020
Jak jste se k politice dostala?
Pocítila jsem touhu a potřebu změnit něco ve svém rodném městečku Kladruby. Vybrala jsem si tedy stranu, jejíž ideály mi byly nejbližší a vstoupila do ní. Musela jsem se samozřejmě spojit s podobně smýšlejícími lidmi, protože bez spolupráce a pomoci druhých by to nešlo. Naše kandidátka byla úspěšná v komunálních volbách 2006 a já byla zvolená starostkou.


Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?
Členkou strany zelených jsem od roku 2006, kdy jsem se stala starostkou města Kladruby. Ve straně jsem pracovala i jako pracuji jako místopředsedkyně rady Plzeňského kraje


Co Vás na politické práci baví?
Baví mne možnost ovlivňovat věci, které pokládám za dobré. Někdy je to boj, protože některé dobré věci nejsou úplně populární, a lidé si často pletou dobro veřejné a dobro vlastní. Starostování mne naučilo vnímat politiku jako možnost usilovat o to, aby se v našem kraji i zemi dobře žilo.


Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?
Za velký úspěch považuji, že Kladruby, ač malé venkovské městečko se včase mého starostování proměnily. Mám velkou radost, že mladí lidé odtud houfně neodcházejí do měst "za lepším", ale naopak se sem stěhují noví občané. Velmi jsem vždy dbala na úroveň školství v Kladrubech, vybudovali jsme ze staré nevyužité budovy Regionální muzeum Kladrubska, V Kladrubech jsou dnes opravené komunikace, nové byty, nová sportoviště i dětská hřiště. Za svůj osobní úspěch v boji proto předsudkům považuji, že jsem jako členka malé politické strany a žena získala respekt mezi starosty v širokém okolí.


Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo Vaši politickou funkci?
Dříve jsem se angažoval na poli ochrany přírody (spolek pro výsadbu stromů). Starosta na malé obci je však "veřejným majetkem", takže mám pocit, že jsem zapojená stále.


Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?
Ráda bych z komunální politiky postoupila o schůdek výš, do politiky krajské a možná i celostátní. Pokládám za důležité postupovat v politice odspoda.


Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?
Stranu zelených považuji za stranu nejvíce přátelskou přírodě, vzdělání, menšinám, ženám, a udržitelnému rozvoji. Myslím, že v ní převažují nesobečtí lidé.


Máte nějaký politický sen?
Ráda bych se dočkala toho, že Strana zelených bude respektovanou politickou stranou.


A politický vzor?
Není to vzor v klasickém slova smyslu. Z českých političek jsem si cenila kolegyň právniček v politice Dagmar Burešové, dnes třeba Elišky Wagnerové.


Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?
Češi jsou v tomto ohledu velice konzervativní a stále převažuje názor, že žena, která se angažuje v politice je přehnaně ambiciózní. A ženy se pak bojí. Neoprávněně, protože mezi politiky jsou ženy přijímány velice kladně. Dříve jsem byla odpůrce kvót, ale dnes si myslím, že by mohly napomoci situaci řešit.


Co je podle Vás politika?
Stále doufám, že je to cesta za hledáním dobra a spravedlnosti.


Z rozhovoru pro Fórum 50%, které podporuje ženy v politice.