MOJE ÚSPĚCHY


Zelená politika stojí na třech pilířích. První z nich je péče o životní prostředí. Čistý vzduch a voda, pestrá krajina a ekologicky šetrné hospodářství jsou základní podmínky života nás všech. Druhý pilíř je sociální. Naším cílem je solidární stát, který všem poskytuje přístup ke spravedlnosti, základním jistotám a kvalitním veřejným službám. A třetí pilíř je obrana demokracie a lidských práv. Hájíme proevropské směřování Česka, stojíme na straně všech, kdo jsou pronásledováni pro své přesvědčení nebo původ, a hlásíme se k vizi svobodné, tolerantní a rozmanité společnosti.


12 let jsem úspěšně vedla město Kladruby

Regionální muzeum Kladrubska

To se se nám podařilo vybudovat z budovy bývalého kina


Předsedkyně Sdružení obcí Černošín

Jako předsedkyně tohoto sdružení jsem společně se svými kolegy starosty dokázala, že obce se mohou samy starat o své odpady


Desítky milionů korun na dotacích z Evropské unie

které město Kladruby získalo za mého vedení

 

Nebála jsem se pustit do obnovování kapliček (Brod, Kladruby)

Obrovský kus hmatatelné práce

Za mého vedení byly v Kladrubech kompletně zrekonstruovány budovy školy a školky, vybudováno víceúčelové hřiště, posilovna, 6 dětských hřišť, seniorpark, in-line dráha, zázemí pro fotbalisty a volejbalisty, opraveny či vybudovány desítky kilometrů místních komunikací a chodníků.

I na venkově můžeme udržet mladé lidi

V Kladrubech jsme dokázali, že i na venkově můžeme udržet mladé lidi - vybudovali jsme skoro 40 bytů, zasíťovali pozemky pro výstavbu rodinných domů

Mám skvělou rodinu

A to je dnes také úspěch:)